DET KOSTER 250 KR. FOR HELE SÆSONEN TIL OG MED MARTS 2020.

.. men du skal også være medlem af Foreningen "Det Gamle Posthus" i Gilleleje

– og det koster 50 kr. om året. Beløbet indbetales til Foreningen "Det Gamle Posthus”.
Du kan indbetale til Mobil Pay 38729 eller til Bankkonto reg.no. 2411 konto 6283382832.
Husk at påføre navn, post-adresse, email-adresse og telefonummer på tilmeldelsen. 

På hjemmesiden www.detgamleposthusgilleleje.dk kan du kan læse mere om de øvrige aktiviteter i foreningen "Det gamle Posthus".

Tilmeldelse  SYNG DIG GLAD .
Skriv til Gurli her på hjemmesiden under "Kontakt & Tilmelding". 

Eller skriv eller ring til:

GURLI WENTZEL LARSSON
FRIJSENVANG – Toftevej 50 – Søborg – 3250 Gilleleje 
Skriv Email tilsyngdigglad@frijsenvang.dk       
Ring til Mobiltelefon: 51200713

Ring til fastnettelefon: 29717070

Hjemmeside: www.syngdigglad-gilleleje.dk

Deltagerbidrag SYNG DIG GLAD – Gilleleje:  For at kunne afholde nødvendige udgifter til musikalske aktiviteter er det besluttet at opkræve et deltagergebyr på 250 kr. fra hver deltager for sæsonen 2019-2020 (i alt ca. 12 sangdage).

Beløbet indbetales til Sydbank reg.no. 8075 konto 171482 eller MobilPay 23342696.

Forhåndstilmelding er en betingelse.
Der er ikke ubegrænset plads i flygelsalen. Derfor må vi stille krav om forhåndstilmelding, så man kan altså ikke bare møde op og deltage uden at have tilmeldt sig i forvejen.

Medlemsgebyr Det Gamle Posthus Betaling til: Mobil Pay 38729 eller til Bankkonto reg.no. 2411 konto 6283382832. Husk at påføre navn, post-adresse, email-adresse og telefonummer på tilmeldelsen. 50 kr. Årligt
Deltagergebyr SYNG DIG GLAD Betaling til: Mobil Pay 23342696 eller til Bankkonto reg.no. 8075 konto 171482. Husk at påføre navn, post-adresse, email-adresse og telefonummer på tilmeldelsen. 250 kr. Årligt

Du skal altså foretage 2 separate indbetalinger.
50 kr. til Foreningen Det Gamle Posthus samt
250 kr. til SYNG DIG GLAD