DET KOSTER 250 KR. FOR HELE SÆSONEN OKTOBER 2019 TIL OG MED MARTS 2020.

.. men du skal være medlem af Foreningen "Det Gamle Posthus" i Gilleleje

– og det koster 50 kr. om året som du skal indbetale til Foreningen "Det Gamle Posthus”.
Det kan du gøre ved at indbetale de 50 kr. til Mobil Pay 38729 eller til Bankkonto reg.no. 2411 konto 6283382832.
Husk at påføre navn, post-adresse, email-adresse og telefonummer på tilmeldelsen. 

På hjemmesiden www.detgamleposthusgilleleje.dk kan du kan læse mere om aktiviteterne i "Det gamle Posthus".

Tilmeldelse og priser.
Du kan skrive til Gurli her på hjemmesiden under 
"Kontakt & Tilmelding". Her kan du melde dig til og stille spørgsmål.

Eller skriv eller ring til:

GURLI WENTZEL LARSSON
FRIJSENVANG – Toftevej 50 – Søborg – 3250 Gilleleje 
Skriv Email tilsyngdigglad@frijsenvang.dk       
Ring til Mobiltelefon: 51200713

Ring til fastnettelefon: 29717070

Hjemmeside: www.syngdigglad-gilleleje.dk

Medlemsgebyr SYNG DIG GLAD – Gilleleje:  For at kunne afholde nødvendige udgifter til musikalske aktiviteter er det besluttet at opkræve et medlemsgebyr på 250 kr. fra hver deltager for sæsonen 2019-2020 (i alt ca. 12 sangdage).

Forhåndstilmelding er en betingelse.
Der er ikke ubegrænset plads i flygelsalen. Derfor må vi stille krav om forhåndstilmelding, så man kan altså ikke bare møde op og deltage uden at have tilmeldt sig i forvejen.